Opći rimski kalendar – Katolički kalendar

Opći rimski kalendar znamo kao „Katolički kalendar“, u kojem je opisana liturgijska godina.

Opći rimski kalendar sadrži popis blagdana koje slavimo kroz liturgijsku godinu. Riječ je o najrasprostranjenijem, Rimskom obredu Katoličke crkve.

Osim blagdana, koje svake godine donosi i propisuje Papa, mnoge mjesne zajednice, biskupije, župe ili redovničke zajednice, nadopunjuju opći rimski kalendar mjesnim blagdanima. To je mjesni kalendar. On, osim propisanih blagdana, svetkovina i spomendana ima svoje lokalne dane koji se obilježavaju.

Općim kalendarom se propisuju svetkovine, blagdani i spomendani koji su obavezni u cijelom Rimskom obredu. Rimski se obred održava u gotovo cijeloj Latinskoj crkvi uz rijetke izuzetke. Na primjer, imamo ambrozijanski obred u Milanskoj nadbiskupiji.

Pojedine biskupije ili druge crkvene zajednice mogu zakonito dopuniti kalendar dodatnim danima. Pored toga, svaki dan u liturgijskoj godini ima po liturgijskim razdobljima propisanu liturgiju. Dan se očituje u liturgiji, posebno misi, bilo da se isključivo uzima liturgija toga dana (kod svetkovina i blagdana), bilo da se (kod spomendana) liturgija dana uklopi u liturgiju propisanu liturgijskim razdobljem. Često više različitih liturgija padne na isti dan, a koja liturgija će se slaviti određeno je rangiranjem dana. Uklapanje spomendana koji se slave u liturgiju dana liturgijskog razdoblja propisano je liturgijskim pravilima.

Opći kalendar sastoji se od pomičnih i nepomičnih svetkovina, blagdana i spomendana. Svetkovine u popisu su podebljane, a blagdani su napisani kurzivom. Nedjelje i drugi dani čija je liturgija određena liturgijskim razdobljima ne smatraju se dijelom općeg kalendara.

Pomični dani u Općem rimskom kalendaru

Blagdan Sveta obitelj se slavi u nedjelju u razdoblju od 26. prosinca do 31. Prosinca. Ako u tom razdoblju nema nedjelje, kao blagdan se uzima 30. prosinca
Nedjelja nakon Bogojavljenja još je jedan pomični dan. Slavimo Krštenje Gospodinovo
Prve nedjelje nakon Duhova slavimo Presveto Trojstvo, to je svetkovina
Četvrtak nakon Presvetog Trojstva dan je u kojem slavimo Tijelovo – svetkovina
Petak u trećem tjednu po Duhovima: Presveto Srce Isusovo – svetkovina
Subota nakon Presvetog Srca Isusovog: Bezgrješno Srce Marijino – spomendan
Posljednja nedjelja u vremenu kroz godinu: Krist Kralj – svetkovina

Ostali blagdani, svetkovine i spomendani padaju uvijek na isti datum. Ako vas zanima razlika između dana koje slavimo – pročitajte članak na tu temu. Saznajte koje su razlike između svetkovine, blagdana i spomendana. Također, u Katoličkom kalendaru možete vidjeti dane koje slavimo u tekućem mjesecu.