Kratka povijest putovanja i turizma

Ljudska bića putuju od začeća vrste. Drugim riječima, to nam je u krvi, pa idemo se malo osvrnuti na tu temu. Gdje putujemo, kako i kada?

Činjenica je da su prvi ljudi originirali u Africi te su putovali prema drugim kontinentima i nastanjivali ih.

Danas putovanja shvaćamo kao sasvim normalnu stvar. Ipak, kroz ljudsku povijest mijenjalo se i poimanje putovanja. Neki neće odmah pomisliti, ali razlozi naših putovanja, migracija i seoba bili su sasvim drugačiji nego što su danas.

Većina putovanja, međutim, bila je zbog ratova, gladi i ostalih nedaća. Tek će u antici turizam poprimiti svoj privi oblik kada će se u grčkim gradovima i Rimskom carstvu pojaviti luksuzan oblik putovanja.

Napisat ćemo neke zanimljive povijesne činjenice u vezi putovanja. Povući ćemo paralelu sa današnjim putovanjima, usporedivši moderno doba sa davnim danima našeg postojanja. Naučite zanimljive činjenice o putovanjima u antičkom dobu, srednjem vijeku i na kraju novom vijeku i modernom dobu.

Antika

Turizam je tada bio privilegija bogatih koji su putovali i guštali zbog istraživanja drugih kultura. Važno je naglasiti da su pripadnici grčkih i rimskih viših staleža na sebe gledali kao ljude od umjetnosti, znanosti i filozofije. Stoga su ti rani turisti nastojali upoznati umjetnost, jezike i kulturu destinacija u koje su putovali. Putovanje radi opuštanja i ugode ubrzo je postalo jako popularno. U Rimskom su se carstvu mogli naći rani primjeri kupki i odmarališta. Iako su Europljani detaljno dokumentirali svoja putovanja, nisu bili jedini koji su putovali. U istočnoj Aziji bilo je popularno da plemstvo putuje po zemlji zbog religijskog i kulturnog iskustva kojeg su dobili, često kupujući u hramovima i svetištima kroz koje su prolazili.

Srednji vijek

U srednjem vijeku putovanje je poprimilo novi oblik. Iako je luksuzni način putovanja i dalje ostao privilegija viših slojeva, bilo je sve popularnije da i niži staleži putuju na hodočašća. Velike su religije, poput islama, judaizma i kršćanstva poticale su svoje pripadnike da putuju na hodočašća. Većina je ovih putovanja bila pješice, kako je tehnologija bila primitivna, a konji su bili povlastica viših klasa koji su često išli i brodovima. U srednjem se vijeku isto tako proširila mreža trgovačkih gradova i luka koje su omogućile veći izbor turističkih destinacija.

Novi vijek

Ranije prikazani način putovanja ostao je isti idućih stoljeća. Bogati su putovali radi zabave i rekreacije, dok su siromašni putovali iz religijskih razloga. Idući je korak u razvoju putovanja bio uspostava Velike turneje (Grand Tour). Ovaj je običaj bio uobičajena praksa do 1660. godine. Bogati su Europljani mogli priuštiti ovaj oblik putovanja kojim su obilazili cijelu Europu po planiranom rasporedu i rutama. Bio je to oblik obreda inicijacije kojim su bogataši, nakon završenog školovanja, putovali po Europi radi daljnjeg upoznavanja i educiranja glede različitih kultura. Turneja je uglavnom počinjala u Engleskoj te se nastavljala južno preko Francuske, Švicarske i Italije. Nakon odmora u Italiji, putnici bi nastavili preko Njemačke i Nizozemske ponovno do Engleske.

Moderno doba

U modernom je dobu prekretnica u turizmu bila uspostava prve putničke agencije. 1840ih osnovao ju je Englez Thomas Cook. Njegova je agencija nudila inkluzivno pojedinačno putovanje kojim se moglo putovati na bilo koju destinaciju, dok su troškovi smještaja i hrane bili plaćeni unaprijed, bezobzira gdje se nalazili. Cookova je tvrtka postala jako popularna te je danas poznata kao Thomas Cook Group.

Putovanje je danas vrlo važan ekonomski čimbenik te se zbog svoje veličine dijeli i na ekoturizam, „backpacking“, povijesni turizam i sl. U modernom se dobu otvara i svemirski turizam kao novo poglavlje u povijesti turizma. Tko zna, možda kao što je u početku putovanje u druge gradove bio privilegija bogatih, a zatim i normalna praksa siromašnih, tako će i svemirski turizam za neko vrijeme biti dostupan i slojevima s nižom ekonomskom moći.